13 Niedziela zwykła 27.06.2021

Niedziela Zwykła. 27 06 2021

1. Dziś 13  niedziela po Mszy o 1100  spotkanie przed wakacyjne dzieci klas pierwszych i drugich będzie próba sypania kwiatków przed odpustem koszyczki

2.  W tym tygodniu wypada odpust w naszej parafii 2 lipca 50 lecie święceń kapłańskich ks. Henryka Drozda suma o 1200  Po Mszy Św. Nabożeństwo czerwcowe  i procesja błogosławieństwo o 1500  Msza i poświęcenie samochodu strażackiego w Jamach

3.  Zapraszamy dzieci komunijne i rocznicowe do niesienia poduszek i wstążek feletronów  a szkolne z pierwszych i drugich klas do sypania kwiatków

Każdy feletron jest sponsorowany i pod opieką danej wioski czy dzielnicy  Proszę aby zainteresowani zadbali o swój felretron.

4.  We wt na Piotra i Pawła  Msze jak w Święta w dni powszednie  8oo 930 , 1100  1800    tygodniu 4 nauka żeby zakończyć przed czasem wakacyjnym.

  5  W ubiegłym roku zakończyliśmy sprzątanie kościoła i parkingu przy kościele. Sprzątały OŚ Słoneczne  Nauczycielskie i Górnicze.  W kole kwintowym wypada na Nową Jedlankę Po 5 rodzin w każdą  sobotę na 900  W tym tyg. ze względu na odpust  zapraszam posprzątania w przeddzień odpustu tj.  1 lipca. Po 5 rodzin.

6.    Proszę o segregacje śmieci cmentarnych.   Cały cmentarz został podzielony na sektory i nazwane aleje przy sektorach. Prace podzielone na etapy roczne:  

  • I etap 2021rok uprzątnięcie cmentarza ze śmieci.    
  • II etap 2022 rok   uprzątnięcie sektorów,  remont muru cmentarnego       
  • III etap 2024 rok  prace utwardzenia w alejach i  parkingu tzw. polowego  z tyłu cmentarza  
  • IV etap 2025 rok utwardzanie bram wjazdowych. 
  • V etap 2026 roku  zagospodarowanie i ogrodzenie pozostałej części cmentarza tzw. ugoru.

7.   Dziękuję za prace w sobotę 26 VI na cmentarzu  mieszkańcom z Kaznów Wieś i Kaznów Kolonia.. Wykonano prace obkoszenie zew. całego cmentarza bram wjazdowych i placu przy składowiskach śmieci i aleje sektorów, zapełniono KP7  wycięto dalszą cz. Krzewów przy sektorze H i E  Wywieziono ekologiczne odpady na kompostownik k plebani. W sobotę  za tydzień    zapraszam   Ostrów Centrum Śródmieście  a także  KZ kol i wieś co nie mogli być w minionym tygodniu  kto może ze względu na tak wiele prac na roli.  Proszę     traktor z  przyczepa rębak również piłę siekiery  oraz  podkaszarkę na żyłkę większej mocy  ew. kosę proszę nie zapominać o rękawicach ochronnych od 9oo do 12oo  na   2-3 godz  sobota 3 lipca  .       

8.Trwają  prace przy parkanie z kapliczką Św. Mateusza Ewangelisty Proszę za tydzień Radę parafialną Władze samorządowe radnych sołtysów na półgodzinne  spotkanie   w kościele po Mszy  św. o 1100